DANH BẠ CÔNG AN CÁC ĐƠN VỊ ĐỊA PHƯƠNG


CLICK CHUỘT VÀO ĐÂY XEM :HƯỚNG DẪN CÁCH QUAY SỐ ĐIỆN THOẠI CÔNG AN TỈNH KIÊN GIANG


1. CẢNH SÁT 113: 113 XUẤT NHẬP CẢNH: 069.3680442 - 0297.3862363
2. CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ: 114
3. TRỰC BAN CÔNG AN TỈNH: 069.3686.112
4. TRỰC BAN THANH TRA (TIẾP DÂN): 069.3680.115
5. TRỰC BAN CẢNH SÁT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ: 0773.862.024
6. TRỰC BAN CẢNH SÁT ĐƯỜNG THỦY: 069.3680.113
7. TRỰC BAN PHÒNG CẢNH SÁT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI: 069.3680.272
8. TRỰC BAN PHÒNG CẢNH SÁT HÌNH SỰ: 0773.863.513
9. TRỰC BAN PHÒNG CẢNH SÁT KINH TẾ: 0773.862.025
10. TRỰC BAN PHÒNG CẢNH SÁT ĐIỀU TRA TỘI PHẠM VỀ MA TÚY: 0773.875.160
11. TRỰC BAN PHÒNG CẢNH SÁT PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM VỀ MÔI TRƯỜNG: 069.3680.202
12. TRỰC BAN PHÒNG CẢNH SÁT TRUY NÃ TỘI PHẠM: 0773.919.751
13. TRỰC BAN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ: 0773.815.008
14. TRỰC BAN CÔNG AN THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ: 0773.862040
15. TRƯC BAN GIAO THÔNG RẠCH SỎI: 0773.870.606
16. TRỰC BAN CÔNG AN HUYỆN CHÂU THÀNH: 0773.836.050
17. TRỰC BAN CÔNG AN HUYỆN AN BIÊN: 0773.881.021
18. TRỰC BAN CÔNG AN HUYỆN AN MINH: 0773.884.113
19. TRỰC BAN CÔNG AN HUYỆN U MINH THƯỢNG: 0773.522.113
20. TRỰC BAN CÔNG AN HUYỆN VĨNH THUẬN: 0773.829.045
21. TRỰC BAN CÔNG AN THỊ XÃ HÀ TIÊN: 0773.852.116
22. TRỰC BAN CÔNG AN HUYỆN GIỒNG RIỀNG: 0773.821.003
23. TRỰC BAN CÔNG AN HUYỆN TÂN HIỆP: 0773.834.109
24. TRỰC BAN CÔNG AN HUYỆN GÒ QUAO: 0773.824.336
25. TRỰC BAN CÔNG AN HUYỆN HÒN ĐẤT: 0773.841.016
26. TRỰC BAN CÔNG AN HUYỆN KIÊN LƯƠNG: 0773.854.810
27. TRỰC BAN CÔNG AN HUYỆN GIANG THÀNH: 0773.760.710
28. TRỰC BAN CÔNG AN HUYỆN KIÊN HẢI: 0773.830.044
29. TRỰC BAN CÔNG AN HUYỆN PHÚ QUỐC: 0773.846.051

 Truy cập
Thư viện ảnh
Hoạt động tháng 8/2015
Hoạt động tháng 9/2015
Ảnh hoạt động tháng 10.2015
Hoạt động tháng 1/2016
 Xuân Đinh Dậu 2017
Hoạt động tháng 2/2017
Hoạt động tháng 3/2017
Hoạt động tháng 4/2017
Hoạt động tháng 12/2017
Tháng 1/2018
Tháng 2/2018
Tháng 3/2018
Tháng 4/2018
Tháng 5/2018
Tháng 6/2018
Video
Trưng cầu ý kiến
Web liên kết
Quảng cáo