DANH BẠ CÔNG AN CÁC ĐƠN VỊ ĐỊA PHƯƠNG


CLICK CHUỘT VÀO ĐÂY XEM :HƯỚNG DẪN CÁCH QUAY SỐ ĐIỆN THOẠI CÔNG AN TỈNH KIÊN GIANG


1. CẢNH SÁT 113: 113 XUẤT NHẬP CẢNH: 069.3680442 - 0297.3862363
2. CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ: 114
3. TRỰC BAN CÔNG AN TỈNH: 069.3686.112
4. TRỰC BAN THANH TRA (TIẾP DÂN): 069.3680.115
5. TRỰC BAN CẢNH SÁT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ: 0773.862.024
6. TRỰC BAN CẢNH SÁT ĐƯỜNG THỦY: 069.3680.113
7. TRỰC BAN PHÒNG CẢNH SÁT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI: 069.3680.272
8. TRỰC BAN PHÒNG CẢNH SÁT HÌNH SỰ: 0773.863.513
9. TRỰC BAN PHÒNG CẢNH SÁT KINH TẾ: 0773.862.025
10. TRỰC BAN PHÒNG CẢNH SÁT ĐIỀU TRA TỘI PHẠM VỀ MA TÚY: 0773.875.160
11. TRỰC BAN PHÒNG CẢNH SÁT PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM VỀ MÔI TRƯỜNG: 069.3680.202
12. TRỰC BAN PHÒNG CẢNH SÁT TRUY NÃ TỘI PHẠM: 0773.919.751
13. TRỰC BAN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ: 0773.815.008
14. TRỰC BAN CÔNG AN THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ: 0773.862040
15. TRƯC BAN GIAO THÔNG RẠCH SỎI: 0773.870.606
16. TRỰC BAN CÔNG AN HUYỆN CHÂU THÀNH: 0773.836.050
17. TRỰC BAN CÔNG AN HUYỆN AN BIÊN: 0773.881.021
18. TRỰC BAN CÔNG AN HUYỆN AN MINH: 0773.884.113
19. TRỰC BAN CÔNG AN HUYỆN U MINH THƯỢNG: 0773.522.113
20. TRỰC BAN CÔNG AN HUYỆN VĨNH THUẬN: 0773.829.045
21. TRỰC BAN CÔNG AN THỊ XÃ HÀ TIÊN: 0773.852.116
22. TRỰC BAN CÔNG AN HUYỆN GIỒNG RIỀNG: 0773.821.003
23. TRỰC BAN CÔNG AN HUYỆN TÂN HIỆP: 0773.834.109
24. TRỰC BAN CÔNG AN HUYỆN GÒ QUAO: 0773.824.336
25. TRỰC BAN CÔNG AN HUYỆN HÒN ĐẤT: 0773.841.016
26. TRỰC BAN CÔNG AN HUYỆN KIÊN LƯƠNG: 0773.854.810
27. TRỰC BAN CÔNG AN HUYỆN GIANG THÀNH: 0773.760.710
28. TRỰC BAN CÔNG AN HUYỆN KIÊN HẢI: 0773.830.044
29. TRỰC BAN CÔNG AN HUYỆN PHÚ QUỐC: 0773.846.051

 Truy cập
Thư viện ảnh
Hoạt động tháng 8/2015
Hoạt động tháng 9/2015
Ảnh hoạt động tháng 10.2015
Hoạt động tháng 1/2016
 Xuân Đinh Dậu 2017
Hoạt động tháng 2/2017
Hoạt động tháng 3/2017
Hoạt động tháng 4/2017
Hoạt động tháng 12/2017
Tháng 1/2018
Tháng 2/2018
Tháng 3/2018
Tháng 4/2018
Tháng 5/2018
Tháng 6/2018
Nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Video
Trưng cầu ý kiến
Web liên kết
Quảng cáo