Những điểm mới trong việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông

16/08/2016
Ngày 06/7/2016, Bộ Công an ban hành Thông tư số 29/2016/TT-BCA hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước cho công dân Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 20/8/2016 , thay thế thông tư số 27/2007/TT-BCA và Thông tư số 07/2013/TT-BCA.

Về cơ bản, Thông tư  số 29 của Bộ Công an vẫn kế thừa Thông tư số 07 và Thông tư số 27. Ngoài ra có bổ sung một số điểm mới đó là:

1. Nơi nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu

- Nộp tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thường trú hoặc tạm trú gồm các trường hợp cấp mới (gồm các trường hợp cấp lần đầu hoặc cấp lại khi hộ chiếu hết hạn)

- Nộp tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thường trú hoặc tạm trú hoặc nộp tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an (gồm các trường hợp cấp lại, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu.)

-  Nộp tại Cục Quản lý XNC Bộ Công an gồm các trường hợp:

+ Công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước bằng hộ chiếu do cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp, có nhu cầu được cấp hộ chiếu mà không đủ điều kiện để làm thủ tục cấp lại hộ chiếu theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 29 của Bộ Công an thì được xem xét cấp hộ chiếu có thời hạn không quá 01 năm để trở lại nước ngoài.

+ Cấp hộ chiếu gấp (do đi nước ngoài để chữa bệnh; thân nhân ruột thịt ở nước ngoài bị tai nạn, bệnh tật, bị chết cần phải đi gấp; cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan, hạ sỹ quan, công nhân viên trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân có nhu cầu xuất cảnh gấp, nếu có văn bản đề nghị của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức nơi người đó đang làm việc; trường hợp có lý do cấp thiết khác đủ căn cứ thì Cục trưởng Cục Quản lý XNC xem xét, giải quyết cấp hộ chiếu gấp.

2. Về trình báo mất hộ chiếu

Người bị mất hộ chiếu nếu không trình báo kịp thời trong thời hạn 48 giờ kể từ khi phát hiện hộ chiếu bị mất, thì sẽ bị xem xét, xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

3. Về cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu qua hệ thống điện tử và nộp lệ phí trực tuyến qua mạng (quy định tại Điều 7 Thông tư số 29)

Hiện nay Cục Quản lý xuất nhập cảnh đang xây dựng "Hệ thống tiếp nhận, quản lý tờ khai điện tử đề nghị cấp hộ chiếu", khi hệ thống này hoàn thành và triển khai thực hiện trên toàn quốc, Cục Quản lý xuất nhập cảnh sẽ có hướng dẫn thực hiện cụ thể đến tổ chức, cá nhân biết.

Tổ chức, cá nhân có thể truy cập vào trang Thông tin điện tử,  Công an tỉnh Kiên Giang theo địa chỉ: congankiengiang.gov.vn để xem chi tiết hướng dẫn hồ sơ, thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông trong nước theo Thông tư số 29/2016/TT-BCA ngày 06/7/2016 của Bộ Công an ./.

                                                                                

Hữu Kỉnh
Thư viện hình ảnh
Hoạt động tháng 8/2015
Hoạt động tháng 9/2015
Ảnh hoạt động tháng 10.2015
Hoạt động tháng 1/2016
 Xuân Đinh Dậu 2017
Hoạt động tháng 2/2017
Hoạt động tháng 3/2017
Hoạt động tháng 4/2017
Hoạt động tháng 12/2017
Tháng 1/2018
Tháng 2/2018
Tháng 3/2018
Tháng 4/2018
Tháng 5/2018
Tháng 6/2018
Nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Video
Ý kiến của bạn
Hiện nay bạn thấy tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Kiên Giang thế nào?


Web Liên kết
Quảng cáo
Truy cập